Enter Tracking Number:

Giao Hàng Tận Nhà

  • Sài Gòn Nội Thành: $2.70/lb
  • Saigon Vùng Ven Xa: $2.80/lb
  • Ngoại Ô Saigon: $3.00/lb
  • Miền Tây / Đồng Nai: $3.50/lb
  • Miền Trung: $4.00/lb
  • Miền Bắc: $.00/lb

Xin lưu ý: Chúng tôi chỉ nhận Giao Tận Nhà cho những kiện hàng trên 10 Lbs.